Your request is being processed.
elfa
10_year_warranty_big

10 års garanti

Elfa-produkter er produsert med fokus på detaljer. Den stabile og slitesterke konstruksjonen garanterer førsteklasses oppbevaringsløsninger av høy kvalitet som varer livet ut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantien omfatter:
Garantien gjelder i 10 år og omfatter material- og produksjonsfeil på innredning og skyvedører, og gjelder fra innskjøpsdato. Originalkvitteringen må kunne fremvises for at garantien skal være gjeldende.

Garantien omfatter ikke:
  • Garantien gjelder ikke produkter som har blitt oppbevart eller montert feil, blitt brukt på uegnet eller feil måte, blitt endret eller rengjort med feil rengjøringsmetode eller feil rengjøringsmidler.
  • Garantien dekker normalt ikke slitasje, skjæremerker, hakk, riper eller skader forårsaket av slag eller ulykkeshendelser.
  • Garantien gjelder ikke hvis produktet har blitt plassert utendørs, blitt utsatt for direkte sollys over lengre tid eller har blitt oppbevart i fuktige omgivelser, f.eks. et baderom.
  • Garantien gjelder ikke skader på annen eiendom som har oppstått på grunn av at produktet fra Elfa ikke fungerte korrekt.


Reklamasjon:
Reklamasjon skal gjøres til forhandler snarest mulig etter at feilen blir oppdaget. Synlige skader på produktet skal reklameres umiddelbart og før montering. Skader som burde ha blitt oppdaget før montering og ikke dokumenteres før montering, vil ikke bli akseptert.

Garantiforpliktelser:
Denne garantien er begrenset til utbedring i form av reparasjon eller utskifting. Elfa avgjør om feil som omfattes av garantien, skal utbedres i form av reparasjon eller utskifting. Elfa kan ikke på grunnlag av denne garantien holdes erstatningsansvarlig for indirekte eller direkte tingskade. Med erstatning for indirekte eller direkte tingskade regnes f.eks. tapt lønnsinntekt, avbruddserstatning eller kostnader forbundet med reparasjon eller erstatning av eiendom som blir skadet som følge av at Elfa-produktet ikke fungerer.
Hvis ditt Elfa-produkt ikke kan repareres, bytter vi det ut kostnadsfritt.

Slik anvendes nasjonale eller regionale lover
Denne garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter, men du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land og fra region til region.

Finn produkt
[cookies]
  • Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Ved å benytte våre tjenester godkjenner du at vi bruker cookies.
    OK Les mer